Датум: 5. јун 2018.

Позив на јавни увид Предлога плана управљања за ПП "Златибор" за период 2018-2027. година

Оглас

План управљања Парка природе "Златибор" за период 2018-2027. година

Финансијски план за ПП "Златибор"

Датум: 4. јун 2018.

Позив на јавни увид Предлога плана управљања за ПП "Радан" за период 2018-2027. година

Оглас

План управљања Парка природе "Радан" за период 2018-2027. година

Финансијски план за ПП "Радан"

Позив на јавни увид Предлога плана управљања за СП "Долина потока Бигар" за период 2016-2025. година

Оглас

Предлог плана управљања СП "Долина потока Бигар" за период 2016-2025. година

Финансијски план за СП "Долина потока Бигар"

Датум: 21. април 2016.

Позив на јавни увид Предлога плана управљања за СРП "Сува планина" за период 2016-2025. година

Оглас

Предлог плана управљања СРП "Сува планина" за период 2016-2025. година

Финансијски план за СРП "Сува планина"

Датум: 15. април 2016.

Позив на јавни увид и јавну расправу Предлога плана управљања Спомеником природе "Црни бор у Петковској махали" за период 2015-2024. година

Оглас

Предлог плана управљања Спомеником природе "Црни бор у Петковској махали"

План управљања Спомеником природе "Црни бор у Петковској махали"

Датум: 3. децембар 2015.