Наставак акције "Шума у школи"

Представници ЈП "Србијашуме" су 27. априла 2016. године наставили са сетом едукативних радионица на територији Београда, овог пута са малишанима из Основне школе "20. октобар" са Новог Београда.

Преко 80 малишана, ученика од првог до четвртог разреда, упознало се током три интерактивна предавања са основним појмовима везаним за шумски екосистем, биљним и животињским светом у шуми, као и правилима понашања у шуми.

Свако уводно излагање завршено је креативном радионицом у којој су основци бојили шишарице различитих врста четинара, правећи различите фигуре на бази наученог.

Задовољство малишана, који су били део овог креативно-едукативног процеса, најбољи је показатељ успешности акције и знак да је ЈП "Србијашуме" на добром путу да представи и приближи своје деловање најширој популацији.