Конференција у Бриселу на тему: "Улагање и европски трендови у шумарству и преради дрвета"

У Бриселу је 11. и 12. јула ове године одржана међународна конференција на тему: "Улагање и европски трендови у шумарству и преради дрвета". Учешће у конференцији су узели представници Данске, Шведске, Мађарске, Белгије, Италијe, Србије, БиХ и Хрватске.

Нашу земљу представљалa је делегација ЈП "Србијашуме": др Предраг Алексић, в.д. директора предузећа, Тихомир Мурић, извршни директор комерцијалног сектора и Александар Васиљевић, саветник директора предузећа.

Разлози посете су упознавање са радом ЕУ институција и струковних удружења, успостављање контаката са потенцијалним партнерима и улагачима, упознавање са могућностима привлачења средстава фондова, као и могућност учлањења у Европско удружење EUSTAFOR.

Европско удружење државних шума (EUSTAFOR) представља комерцијално оријентисана државна шумска предузећа, компаније и агенције, које као главни интерес имају одрживо газдовање шумама и производњу дрвета.

Чланови EUSTAFOR-a представљају трећину шумског подручја ЕУ-а, укључујући и велика заштићена подручја, а огроман део њихових шума је сертификован у складу са FSC и/или PEFC шемама.

Циљ EUSTAFOR-a је промовисање заједничког интереса државних шума у ЕУ у оквиру њиховог одрживог развоја. Удружење подржава и јача државне шумарске организације у Европи у циљу одржања и унапређења економски одрживог, друштвено корисног, културно вредног и еколошки одговорног, одрживог газдовања шумама.