Допринос шумовитости Србије кроз пројекат "Једно дрво за једног ратника" – актуелно стање, ресоцијализација, инклузија и заштита пошумљених подручја

На 22. Међународном сајму хортикултуре, 6.4.2016.године, организован је округли сто, који је пружио увид у досадашњу реализацију пројекта «Једно дрво за једног ратника“. На њему је извршена процена који ће бити допринос пројекта повећању површине под шумама. Изнети су, такође, ризици по здравствено стање шума и предложене су мере за побољшање успешности пошумљавања. Посебно је наглашена друштвена одговорност за ресоцијализацију особа на извршењу кривичних санкција, извршена је процена важности инклузије у нашем друштву и допринос шумарском сектору кроз друштвено одговоран рад.

Министарство правде Републике Србије је поводом обележавања сто година од почетка Првог светског рата покренуло пројекат "Једно дрво за једног ратника". Циљ Пројекта је да се кроз општекорисни рад на пошумљавању, очува сећање на део традиције српског народа и пружи подршка унапређењу третмана и ресоцијализацији осуђеника. Са сваким ратом неминовне су људске жртве, а заједно са становништвом, немерљиве штете трпе и шумски екосистеми, било непосредно током ратних акција, или приликом опоравка земље у првим послератним годинама. Опоравак становништва, као и шумских екосистема су дуготрајни и веома деликатни процеси.

Стратешки партнери у пројекту су Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" и Шумарски факултет Универзитета у Београду.

На округлом столу 22. Међународног сајма хортикултуре дискусија је имала за циљ да допринесе промоцији пројекта кроз: истицање значаја пошумљавања са примерима добре праксе и ризицима; јачање свести и промену понашања грађана у функцији заштите шума и животне средине; нове тенденције у систему извршавања кривичних санкција; психосоцијални значај укључивања осуђених лица у рад у јавном интересу; активности по методу инклузије и ресоцијализације и корисни ефекат за осуђена лица, који проистиче из њиховог добровољног рада.

Округлом столу су присуствовали: др Милан Стевовић, директор Управе за извршење кривичних санкција при Министарству правде, др Предраг Алексић, в.д. генералног директора ЈП "Србијашуме", Гордана Јанчић, извршни директор ЈП "Србијашуме", Звонимир Баковић, руководилац пројекта у име ЈП "Србијашуме", проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета Универзитета у Београду, проф. др Милка Главендекић са Шумарског факултета Универзитета у Београду и председник Удружења за пејзажну хортикултуру Србије, проф. др Вера Рајовић у име Филозофског факултета Универзитета у Београду, специјалиста за породичну медијацију и Ивона Пантелић, дипл. инж. шум. за пејз. арх., коаутор пројекта.

Moдератор округлог стола је била: проф. др Милка Главендекић.