Zaštitna radionica i zaštita na radu

Zaštitna radionica i zaštita na radu

Njegoševa 44, 11000 Beograd
Telefon: 011 245 44 68, 245 30 71, 245 31 48
e-mail: dpzastitna@srbijasume.rs

Direktor: Nenad Premović, dipl. ekonomista

Zaštitna radionica i zaštita na radu osnovana je 1997. godine, kao deo Preduzeća, koji ima za cilj da osposobi invalide rada za poslove koje mogu da obavljaju u posebnim pogonima i koji nisu štetni po njihovo zdravlje i stvaranja jednog, pre svega tržišno orijentisanog dela Preduzeća, koja se bavi prodajom šumskih drvnih sortimenata iz proizvodnog programa svih šumskih gazdinstava.

Promet drvnih sortimenata podrazumeva i otkup istih od sopstvenika i namenjen je pretežno preradi, ali i izvozu u zavisnosti od kvaliteta. To su, pre svega: trupci tvrdih lišćara (hrast, bukva, jasen, divlja trešnja, orah) i ogrevno drvo.