ШГ „Врање“ Врање

Шумско газдинство „Врање“ Врање

Лоле Рибара 18, 17000 Врање
Teлефон: 017 422 228, 017 421 610
Факс: 017 422 228
e-mail: sgvranje@srbijasume.rs

Директор газдинства: Никола Новковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Врање“ је организационо подељено на 5 шумских управа. У саставу шумског газдинства налазе се 3 заштићена подручја и 1 ловиште.

Основни подаци за шумско газдинство за 2021. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 75.032,52
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 64.585,32
3. Укупна дрвна запремина (m3) 9.937.476,8
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 153,9
5. Укупан запремински прираст (m3) 265.590,7
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,1
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.708.423,3
8. План производње дрвне запремине (m3) 116.699
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 114.475
ШУ Врање

Маричка бб, Врање
Teлефон: 017 32 143, 017 24 961

ШУ Бујановац

Карађорђева, Бујановац
Teлефон: 017 651 880

ШУ Босилеград

Георги Димитрова бб, Босилеград
Teлефон: 017 877 100

ШУ Сурдулица

Моше Пијаде бб, Сурдулица
Teлефон: 017 815 230

ШУ Владичин Хан

Градимира Михаиловића 1a, Владичин Хан
Teлефон: 017 473 161

Основни подаци за шумске управе за 2021. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Врање 18.827,63 2.975.078,8 158,0 75.943,0 4,0 527.674,7
Владичин Хан 11.053,60 2.171.656,9 196,5 50.624,4 4,6 436.593,6
Сурдулица 12.560,54 2.340.048,2 186,3 56.762,5 4,5 325.426,2
Босилеград 9.547,92 1.689.036,5 176,9 51.636,7 5,4 248.207,2
Бујановац 12.595,63 761.656,4 60,5 30.624,1 2,4 170.521,6