ШГ „Ужице“ Ужице

Шумско газдинство „Ужице“ Ужице

Николе Пашића 40, 31000 Ужице
Teлефон: 031 3516 133, 031 3521 585
Факс: 031 3519 478
e-mail: sguzice@srbijasume.rs

Директор газдинства: Славиша Радосављевић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Ужице“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налазе се 2 расадника, 8 заштићених подручја, 4 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2020. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 36.703,21
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 31.961,32
3. Укупна дрвна запремина (m3) 5.031.578,0
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 157,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 107.980,6
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,4
7. Планирани принос за 10 година (m3) 652.510,7
8. План производње дрвне запремине (m3) 63.097
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 61.186
ШУ Ужице

Николе Пашића 40, Ужице
Teлефон: 031 516 147

ШУ Златибор

Јеврејско брдо 62, Златибор
Teлефон: 031 841 278

ШУ Косјерић

Олге Грбић 2, Косјерић
Teлефон: 031 781 276, 031 781 635

Основни подаци за шумске управе за 2020. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Ужице 11.641,84 1.842.503,9 158,3 35.205,8 3,0 234.906,7
Златибор 8.894,91 1.509.108,7 169,7 30.174,4 3,4 201.022,2
Косјерић 11.424,57 1.679.965,4 147,0 42.600,4 3,7 216.581,8
РЈ Обрада дрвета

Николе Пашића 40, Ужице
Teлефон: 031 516 133
Факс: 031 519 478

РЈ Центар за репродуктивни материјал шумског дрвећа

Милутина Миланковићa бб, Пожега
Teлефон: 031 714 143
Факс: 031 811 435