ШГ „Топлица“ Куршумлија

Шумско газдинство „Топлица“ Куршумлија

Вука Караџића бб, 18430 Куршумлија
Телефон: 027 381 325, 027 381 317
Факс: 027 381 325
e-mail: sgkursumlija@srbijasume.rs

Директор газдинства: Добривоје Милисављевић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Топлица“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 4 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 68.458,47
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 63.150,61
3. Укупна дрвна запремина (m3) 13.149.715,4
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 208,2
5. Укупан запремински прираст (m3) 340.359,6
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,4
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.988.598,5
8. План производње дрвне запремине (m3) 137.289
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 54.325
ШУ Куршумлија

Бањска бб, Куршумлија
Teлефон: 027 381 385, 027 380 470

ШУ Прокупље

XXI српске дивизије бб, Прокупље
Телефон: 027 322 767, 027 321 709

ШУ Блаце

Радоша Јовановића Сеље, Блаце
Teлефон: 027 371 265

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Куршумлија 34.060,77 6.653.117,8 195,3 165.543,9 4,9 1.036.035,5
Прокупље 20.997,86 4.313.004,0 205,4 121.366,7 5,8 618.004,5
Блаце 8.091,98 2.183.593,6 269,8 53.449,1 6,6 334.558,5

РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Палих бораца бб, Куршумлија
Телефон: 027 380 124