ŠG „Timočke šume“ Boljevac

Šumsko gazdinstvo „Timočke šume“ Boljevac

Dragiše Petrovića 5, 19370 Boljevac
Telefon: 030 463 879, 030 463 443
Faks: 030 463 441
e-mail: tsumeza@open.telekom.rs

Direktor gazdinstva: Zoran Veličković, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Timočke šume“ je organizaciono podeljeno na 7 šumskih uprava i 3 radne jedinice. U sastavu šumskog gazdinstva nalazi se 1 rasadnik, 9 zaštićenih područja, 10 lovišta i 3 ribarska područja.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 82.290,20
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 73.632,77
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 8.559.075,0
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 116,2
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 224.269,3
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 3,0
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 1.702.677,0
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 137.325
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 132.433

ŠU Zaječar

4. jula bb, Zaječar
Telefon: 019 422 811

ŠU Knjaževac

Cara Dušana 28, Knjaževac
Telefon: 019 731 009

ŠU Boljevac

Dragiše Petrovića 5, Boljevac
Telefon: 030 463 381

ŠU Bor

Boška Buhe 10, Bor
Telefon: 030 425 570

ŠU Negotin

Generala Galebate 2, Negotin
Telefon: 019 548 088

ŠU Kladovo

Obilićeva 5, Kladovo
Telefon: 019 801 611

ŠU Donji Milanovac

Donji Milanovac bb, Donji Milanovac
Telefon: 030 86 029

Osnovni podaci za šumske uprave za 2019. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Zaječar 4.235,84 354.202,8 83,6 12.428,7 2,9 42.726,0
Knjaževac 15.950,35 1.431.727,2 89,8 42.333,6 2,7 271.178,5
Boljevac 22.739,95 2.949.431,5 129,7 72.441,4 3,2 669.679,8
Bor 9.440,14 1.075.304,0 113,9 25.791,2 2,7 298.838,2
Negotin 4.078,75 462.425,0 113,4 15.614,0 3,8 59.807,3
Kladovo 10.291,59 1.045.475,6 101,6 27.449,8 2,7 159.730,4
Donji Milanovac 6.896,15 1.240.508,9 179,9 28.210,6 4,1 200.716,8

RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva

Nade Dimić bb, Bor
Telefon: 030 434 645

RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju „Selište“

Šarbanovac, Bor
Telefon: 064 856 3447

RJ „Šumski plodovi“

Zmijanac bb, Boljevac
Telefon: 030 63 449