ŠG „Severni Kučaj“ Kučevo

Šumsko gazdinstvo „Severni Kučaj“ Kučevo

Trg Veljka Dugoševića 26, 12240 Kučevo
Telefon: 012 851 911, 012 851 978
Faks: 012 852 171
e-mail: sgkucevo@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Goran Ćaldović, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Severni Kučaj“ je organizaciono podeljeno na 4 šumske uprave. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 2 rasadnika, 1 zaštićeno područje, 3 lovišta i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 58.409,01
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 54.138,21
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 12.932.850,5
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 238,9
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 300.996,7
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 5,6
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 2.510.369,8
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 168.722
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 76.840

ŠU Kučevo

Trg Veljka Dugoševića 26, Kučevo
Telefon: 012 852 171

ŠU Majdanpek

Karađorđeva 24, Majdanpek
Telefon: 030 581 276

ŠU Žagubica

Partizanska 36, Žagubica
Telefon: 012 443 225, 012 443 432

ŠU Požarevac

Moše Pijade 14, Požarevac
Telefon: 012 211 327

Osnovni podaci za šumske uprave za 2019. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Kučevo 18.834,33 5.094.471,0 270,5 123.444,9 6,6 834.932,7
Majdanpek 16.215,94 4.764.230,1 293,8 102.117,5 6,3 809.068,7
Žagubica 13.600,74 2.494.354,3 183,4 57.429,5 4,2 488.564,3
Požarevac 5.487,20 579.795,1 105,7 18.004,8 3,3 377.804,1