ŠG „Severni Kučaj“ Kučevo

Šumsko gazdinstvo „Severni Kučaj“ Kučevo

Trg Veljka Dugoševića 26, 12240 Kučevo
Telefon: 012 851 911, 012 851 978
Faks: 012 852 171
e-mail: sgkucevo@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Igor Sekulić, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Severni Kučaj“ je organizaciono podeljeno na 4 šumske uprave. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 2 rasadnika, 1 zaštićeno područje, 1 lovište i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2021. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha)59.235,13
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)54.656,35
3. Ukupna drvna zapremina (m3)12.688.707,0
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha)232,2
5. Ukupan zapreminski prirast (m3)295.077,8
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)5,4
7. Planirani prinos za 10 godina (m3)2.540.901,6
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3)167.871
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha)76.777

ŠU Kučevo

Trg Veljka Dugoševića 26, Kučevo
Telefon: 012 852 171

ŠU Majdanpek

Karađorđeva 24, Majdanpek
Telefon: 030 581 276

ŠU Žagubica

Partizanska 36, Žagubica
Telefon: 012 443 225, 012 443 432

ŠU Požarevac

Moše Pijade 14, Požarevac
Telefon: 012 211 327

Osnovni podaci za šumske uprave za 2021. godinu

NazivPovršina (ha)Zapremina (m3)Prosečna drvna zapremina (m3/ha)Zapreminski prirast (m3)Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)Prinos za 10 godina (m3)
Kučevo18.805,734.781.287,0254,2114.597,66,1889.105,9
Majdanpek16.454,124.723.790,4287,1102.577,66,2741.138,1
Žagubica13.600,742.494.354,3183,457.429,54,2488.564,3
Požarevac5.795,76689.275,3118,920.473,13,5422.093,3