ŠG „Rasina“ Kruševac

Šumsko gazdinstvo „Rasina“ Kruševac

Balkanska 18, 37000 Kruševac
Telefon: 037 438 263, 037 420 750
Faks: 037 420 750
e-mail: sgkrusevac@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Seniša Jovanović, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Rasina“ je organizaciono podeljeno na 5 šumskih uprava. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 3 rasadnika, 1 zaštićeno područje i 1 lovište.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2020. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 56.823,11
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 50.629,95
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 11.623.564,5
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 229,6
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 300.662,2
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 5,9
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 1.684.119,4
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 152.954
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 41.342
ŠU Kruševac

Kosančićeva 54, Kruševac
Telefon: 037 21 688, 037 29 551

ŠU Brus

Josifa Pančića 2, Brus
Telefon: 037 825 106, 037 827 334

ŠU Aleksandrovac

29. novembra 142, Aleksandrovac
Telefon: 037 752 272

ŠU Trstenik

Radoja Krsića 82, Trstenik
Telefon: 037 711 820, 037 710 016

ŠU Ražanj

Partizanska 32, Ražanj
Telefon: 037 841 119

Osnovni podaci za šumske uprave za 2020. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Kruševac 12.487,02 4.014.563,3 321,5 92.208,7 7,4 492.557,9
Brus 16.589,53 3.337.938,6 201,2 83.876,8 5,1 500.818,2
Aleksandrovac 8.397,22 1.527.118,2 181,9 49.097,2 5,8 276.680,8
Trstenik 4.459,65 833.861,0 187,0 23.092,3 5,2 87.924,4
Ražanj 8.696,53 1.910.083,4 219,6 52.387,2 6,0 326.138,1