ŠG „Rasina“ Kruševac

Šumsko gazdinstvo „Rasina“ Kruševac

Balkanska 18, 37000 Kruševac
Telefon: 037 438 263, 037 420 750
Faks: 037 420 750
e-mail: sgkrusevac@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Seniša Jovanović, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Rasina“ je organizaciono podeljeno na 5 šumskih uprava. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 3 rasadnika, 1 zaštićeno područje i 1 lovište.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2020. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha)56.823,11
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)50.629,95
3. Ukupna drvna zapremina (m3)11.623.564,5
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha)229,6
5. Ukupan zapreminski prirast (m3)300.662,2
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)5,9
7. Planirani prinos za 10 godina (m3)1.684.119,4
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3)152.954
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha)41.342
ŠU Kruševac

Kosančićeva 54, Kruševac
Telefon: 037 21 688, 037 29 551

ŠU Brus

Josifa Pančića 2, Brus
Telefon: 037 825 106, 037 827 334

ŠU Aleksandrovac

29. novembra 142, Aleksandrovac
Telefon: 037 752 272

ŠU Trstenik

Radoja Krsića 82, Trstenik
Telefon: 037 711 820, 037 710 016

ŠU Ražanj

Partizanska 32, Ražanj
Telefon: 037 841 119

Osnovni podaci za šumske uprave za 2020. godinu

NazivPovršina (ha)Zapremina (m3)Prosečna drvna zapremina (m3/ha)Zapreminski prirast (m3)Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)Prinos za 10 godina (m3)
Kruševac12.487,024.014.563,3321,592.208,77,4492.557,9
Brus16.589,533.337.938,6201,283.876,85,1500.818,2
Aleksandrovac8.397,221.527.118,2181,949.097,25,8276.680,8
Trstenik4.459,65833.861,0187,023.092,35,287.924,4
Ražanj8.696,531.910.083,4219,652.387,26,0326.138,1