ŠG „Niš“ Niš

Šumsko gazdinstvo „Niš“ Niš

Prvomajska 4b, 18000 Niš
Telefon: 018 520 043, 018 246 074
Faks: 018 246 074
e-mail: sgnis@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: mr Aleksandar Stamenković, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Niš“ je organizaciono podeljeno na 3 šumske uprave. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 7 zaštićenih područja, 3 lovišta i 3 ribarska područja.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 55.813,57
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 48.304,77
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 6.391.758,2
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 132,3
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 185.634,5
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 3,8
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 1.083.096,9
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 91.580
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 91.675
ŠU Aleksinac

Dragčeta Milovanovića 2, Aleksinac
Telefon: 018 800 360

ŠU Niš-Bela Palanka

Prvomajska 4b, Niš
Telefon: 018 254 798

ŠU Sokobanja

Vrelska 10, Sokobanja
Telefon: 018 830 431

Osnovni podaci za šumske uprave za 2019. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Aleksinac 12.944,46 2.648.112,9 204,6 73.839,7 5,7 484.169,8
Niš – Bela Palanka 23.398,91 2.068.194,3 88,4 61.818,8 2,6 307.820,5
Sokobanja 11.961,40 1.675.449,9 140,1 49.975,9 4,2 291.106,6