ŠG „Niš“ Niš

Šumsko gazdinstvo „Niš“ Niš

Prvomajska 4b, 18000 Niš
Telefon: 018 520 043, 018 246 074
Faks: 018 246 074
e-mail: sgnis@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: mr Aleksandar Stamenković, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Niš“ je organizaciono podeljeno na 3 šumske uprave. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 7 zaštićenih područja, 3 lovišta i 3 ribarska područja.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2020. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha)55.814,73
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)48.264,59
3. Ukupna drvna zapremina (m3)6.441.200,4
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha)133,5
5. Ukupan zapreminski prirast (m3)185710,4
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)3,8
7. Planirani prinos za 10 godina (m3)1.126.031,4
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3)91.451
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha)91.675
ŠU Aleksinac

Dragčeta Milovanovića 2, Aleksinac
Telefon: 018 800 360

ŠU Niš-Bela Palanka

Prvomajska 4b, Niš
Telefon: 018 254 798

ŠU Sokobanja

Vrelska 10, Sokobanja
Telefon: 018 830 431

Osnovni podaci za šumske uprave za 2020. godinu

NazivPovršina (ha)Zapremina (m3)Prosečna drvna zapremina (m3/ha)Zapreminski prirast (m3)Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)Prinos za 10 godina (m3)
Aleksinac12.944,462.648.112,9204,673.839,75,7484.169,8
Niš – Bela Palanka23.263,352.067.379,088,961.697,12,7313.596,3
Sokobanja12.056,781.725.707,4143,150.173,54,2328.265,3