ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac

Šumsko gazdinstvo „Južni Kučaj“ Despotovac

Moravska 14, 35213 Despotovac
Telefon: 035 611 662
Faks: 035 611 737
e-mail: sgdespotovac@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Nenad Jevtić, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Južni Kučaj“ je organizaciono podeljeno na 4 šumske uprave. U sastavu šumskog gazdinstva nalazi se 1 rasadnik, 1 zaštićeno područje i 2 lovišta.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2020. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha)41.369,35
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)35.990,85
3. Ukupna drvna zapremina (m3)6.149.947,8
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha)170,9
5. Ukupan zapreminski prirast (m3)153.694,3
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)4,3
7. Planirani prinos za 10 godina (m3)1.039.911,5
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3)105.634
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha)73.442
ŠU Despotovac

Moravska 14, Despotovac
Telefon: 035 611 012

ŠU Ćuprija

Kapetana Koče bb, Ćuprija
Telefon: 035 474 776

ŠU Paraćin

Save Kovačevića 1a, Paraćin
Telefon: 035 563 611, 035 573 357

ŠU Jagodina

Kralja Petra I, Jagodina
Telefon: 011 830 03 72

Osnovni podaci za šumske uprave za 2020. godinu

NazivPovršina (ha)Zapremina (m3)Prosečna drvna zapremina (m3/ha)Zapreminski prirast (m3)Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)Prinos za 10 godina (m3)
Despotovac11.150,161.759.298,1157,843.201,33,9314.589,1
Ćuprija9.3192,611.718.488,1184,440.990,14,4316.019,9
Paraćin9.638,431.388.962,1144,138.731,74,0240.497,3
Jagodina5.882,651.283.199,5218,130.771,25,2168.805,3