ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac

Šumsko gazdinstvo „Južni Kučaj“ Despotovac

Moravska 14, 35213 Despotovac
Telefon: 035 611 662
Faks: 035 611 737
e-mail: sgdespotovac@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Nenad Jevtić, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Južni Kučaj“ je organizaciono podeljeno na 4 šumske uprave. U sastavu šumskog gazdinstva nalazi se 1 rasadnik, 1 zaštićeno područje i 2 lovišta.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 41.028,00
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 35.750,44
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 5.972.195,2
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 167,1
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 150.531,0
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 4,2
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 1.012.229,1
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 94.748
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 73.442
ŠU Despotovac

Moravska 14, Despotovac
Telefon: 035 611 012

ŠU Ćuprija

Kapetana Koče bb, Ćuprija
Telefon: 035 474 776

ŠU Paraćin

Save Kovačevića 1a, Paraćin
Telefon: 035 563 611, 035 573 357

ŠU Jagodina

Kralja Petra I, Jagodina
Telefon: 011 830 03 72

Osnovni podaci za šumske uprave za 2019. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Despotovac 11.150,16 1.759.298,1 157,8 43.201,3 3,9 314.589,1
Ćuprija 9.092,40 1.647.920,7 181,2 39.323,0 4,3 297.902,3
Paraćin 9.642,12 1.373.317,9 142,4 38.559,5 4,0 242.401,8
Jagodina 5.865,76 1.191.658,5 203,2 29.447,2 5,0 157.336,0