ŠG „Beograd“ Beograd

Šumsko gazdinstvo „Beograd“ Beograd

Kneza Miloša 55, 11000 Beograd
Telefon: 011 361 10 83, 011 361 16 18
Faks: 011 361 18 87
e-mail: sgbeograd@srbijasume.rs
e-mail: office@srbijasume-sgbgd.co.rs

Direktor gazdinstva: Vladan Živadinović, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Beograd“ je organizaciono podeljeno na 5 šumskih uprava i 2 radne jedinice. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 6 rasadnika, 7 zaštićenih područja, 4 lovišta i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2020. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha)16.849,74
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)14.257,76
3. Ukupna drvna zapremina (m3)2.560.675,7
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha)179,6
5. Ukupan zapreminski prirast (m3)85.012,0
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)6,0
7. Planirani prinos za 10 godina (m3)789.129,3
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3)85.141
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha)25.460

ŠU Zemun

Progar
Telefon: 011 842 71 61, 011 842 72 56
e-mail: suzemun@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Rit

Crvenka bb, Borča
Telefon: 011 332 97 22, 011 332 97 21
e-mail: surit@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Lipovica

Lipovica bb, Barajevo
Telefon: 011 830 03 72
e-mail: sulipovica@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Avala

Avalska 79, Beli Potok
Telefon: 011 390 66 26, 011 390 66 19
e-mail: suavala@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Smederevo

Omladinska 1, Smederevo
Telefon: 026 619 409
e-mail: susmederevo@srbijasume-sgbgd.co.rs

Osnovni podaci za šumske uprave za 2020. godinu

NazivPovršina (ha)Zapremina (m3)Prosečna drvna zapremina (m3/ha)Zapreminski prirast (m3)Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)Prinos za 10 godina (m3)
Zemun1.985,91514.508,4259,112.060,66,1103.788,1
Rit4.865,74544.839,6112,032.494,66,7493.578,0
Lipovica5.238,201.110.624,1212,030.576,45,8131.536,9
Avala2.167,91390.703,6180,29.880,44,660.226,3

RJ za ugostiteljstvo

Klub „Košutnjak“

Pere Velimirovića 1
Telefon: 011 266 13 44
e-mail: klubkosutnjak@srbijasume.rs

RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju

Patrijarha Pavla 5
Telefon: 011 266 36 26