ŠG „Beograd“ Beograd

Šumsko gazdinstvo „Beograd“ Beograd

Kneza Miloša 55, 11000 Beograd
Telefon: 011 361 10 83, 011 361 16 18
Faks: 011 361 18 87
e-mail: sgbeograd@srbijasume.rs
e-mail: office@srbijasume-sgbgd.co.rs

Direktor gazdinstva: Vladan Živadinović, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Beograd“ je organizaciono podeljeno na 5 šumskih uprava i 2 radne jedinice. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 6 rasadnika, 7 zaštićenih područja, 4 lovišta i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 16.857,07
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 14.265,02
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 2.562.050,5
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 179,6
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 85.047,3
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 6,0
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 789.177,9
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 79.122
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 25.460

ŠU Zemun

Progar
Telefon: 011 842 71 61, 011 842 72 56
e-mail: suzemun@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Rit

Crvenka bb, Borča
Telefon: 011 332 97 22, 011 332 97 21
e-mail: surit@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Lipovica

Lipovica bb, Barajevo
Telefon: 011 830 03 72
e-mail: sulipovica@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Avala

Avalska 79, Beli Potok
Telefon: 011 390 66 26, 011 390 66 19
e-mail: suavala@srbijasume-sgbgd.co.rs

ŠU Smederevo

Omladinska 1, Smederevo
Telefon: 026 619 409
e-mail: susmederevo@srbijasume-sgbgd.co.rs

Osnovni podaci za šumske uprave za 2019. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Zemun 1.985,91 514.508,4 259,1 12.060,6 6,1 103.788,1
Rit 4.865,74 544.839,6 112,0 32.494,6 6,7 493.578,0
Lipovica 5.238,20 1.110.624,1 212,0 30.576,4 5,8 131.536,9
Avala 2.175,17 392.078,4 180,3 9.915,7 4,6 60.274,9

RJ za ugostiteljstvo

Klub „Košutnjak“

Pere Velimirovića 1
Telefon: 011 266 13 44
e-mail: klubkosutnjak@srbijasume.rs

RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju

Patrijarha Pavla 5
Telefon: 011 266 36 26