Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu

Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu

Birčaninova 30, 11000 Beograd
Telefon: 011 264 46 91, 011 264 62 88
Faks: 011 264 62 88
e-mail: dpbiro@srbijasume.rs

Direktor: mr Brano Vamović, dipl. inž. šum.

Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu se bavi sledećim poslovima:

  • prikupljanje terenskih podataka za izradu osnova gazdovanja šumama;
  • izrada planskih dokumenata u šumarstvu (osnove gazdovanja šumama i plan razvoja šumskog područja);
  • prikupljanje terenskih podataka i izrada programa gazdovanja privatnim šumama;
  • izrada tematskih karata u šumarstvu i
  • digitalizacija osnovnih karata gazdinskih jedinica koje su u državnom vlasništvu.