Сертификовани шумски мед

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд опредељено је да газдује шумским ресурсима на одговоран начин, кроз усавршавање метода рада и развијање одговорности за газдовање шумским ресурсима, узимајући у обзир да се газдује на начин који је еколошки прихватљив, социјално праведан и економски исплатив.

Адекватан начин за успешну реализацију постојећег опредељења је сертификовање шума према захтевима FSC™ стандарда (Forest Stewardship Council™).

Поред сертификације дрвета, доказ о пореклу из шума којима се одговорно газдује могу да носе и одређени недрвни шумски производи.

Пчелињи мед, као недрвни шумски производ, успешно је сертификован према захтевима FSC™ стандарда. Овим сертификатом доказује се да је порекло производа из шума којима се одговорно газдује.

Пчелињи мед производи се у делу предузећа Шумско газдинство „Шума“ Лесковац, Шумска управа Предејане.

Телефони за контакт су: 016/3406-124 и 016/243-034

e-mail: sgleskovac@srbijasume.rs