Пројектовање паркова и одржавање приградских шума

ЈП „Србијашуме“ пројектује паркове и одржава приградске шуме

Градски услови живота су синоним за загађеност ваздуха и животне средине уопште. Из тих разлога, улога ШГ „Београд“ као дела ЈП „Србијашуме“ веома је значајна, с обзиром на то да је једна од делатности овог дела предузећа одржавање урбаних шумских комплекса и изградња и реконструкција паркова и других зелених површина. Обављањем овог посла ЈП „Србијашуме“ директно утиче на побољшање квалитета животне средине у урбаним просторима.

Београд има једанаест излетничких шума и 66 паркова.

Плућа Београда, излетничке шуме, простиру се на око 3.800 хектара површине. Оне снабдевају Београд кисеоником, везују угљен-диоксид и честице загађивача, ублажавају климатска колебања, штите земљиште од ветра и воде, подстичу производњу лековитог биља, нектара, шумских плодова и гљива.

Одржавање шумског комплекса, травнатих површина, уређење паркова и излетничких шума је свакодневни посао шумског газдинства „Београд“ Београд.

Велики број дрвених реквизита за одмор у природи, изграђени спортски терени и пространи травњаци оивичени шумом представљају изузетан потенцијал за релаксацију посетилаца.

Све површине се обогаћују бројним дрвеним реквизитима за одмор и рекреацију, такође из сопственог асортимана, уз градњу, где је могуће, спортских стаза и шеталишта, као и постављање чесми са пијаћом водом, а све у рекреативно-здравственој функцији регенерације психофизичке способности деце и одраслих.

За све додатне информације можете нам се обратити на телефон: 011/266-3626