Ограде

Капија

Димензије: висина до 4 m, ширина до 4,5 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција капије је од облица, а крила од полуоблица; капија има кров који је покривен боровом шиндром; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

 

Ограда тип 1

Врста дрвета: храст, јела, цер, топола.

Карактеристике: ограда се састоји од вертикално постављених облица које су зашиљене на врху да би изгледом подсећале на дечје бојице; хоризонтални везачи могу бити од дрвета (облица или штафна) или метала као и стубови; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна; обзиром на изглед, препоручује се за ограђивање вртића и школа.

Ограда тип 2

Димензије: висина до 0,6 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: ограда се састоји од два пара вертикално постављених облица које су повезане двема облицама; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Ограда тип 3

Димензије: висина до 1,5 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: класична ограда коју чине стубови повезани паром хоризонтално постављених облица или полуоблица на које су постављене облице или полуоблице; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Потпорни зид од облица

Димензије: зависе од димензије зида.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: потпорни зид може бити само од полуоблица или од полуоблица којима је обложен постојећи бетонски зид; изради претходи мерење да би, на самом крају, потпорни зид био симетричан и имао леп визуелни изглед; уколико је потпорни зид израђен само од полуоблица, чине га вертикални стубови и обрађене полуоблице; уколико се врши облагање, зид се састоји од вертикално постављених полуоблица које су жљебљене по дужини, а хоризонтално се постављају полуоблице које се нижу преко жлеба у вертикалним полуоблицама; по врху зида се поставља даска која може да служи као клупа; испоручује се у елементима или постављен; може бити непремазан или премазан у боји која нам је доступна.

Све информације о производима можете добити на телефон 031 3516 133, gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com