Семе и саднице

Производња шумског семена обухвата сакупљање и његову дораду. Сакупљање шумског семена обавља се у регистрованим семенским објектима, док се његова дорада и складиштење врши у Центру за шумско семе у Пожеги, где се може набавити семе различитих врста четинара и лишћара, као и празне шишарице четинарских врста које служе у декоративне сврхе.

Више информација о Центру за дораду шумског семена можете погледати овде.

У расадницима ЈП „Србијашуме“ производи се шумски садни материјал лишћара, четинара и шумских воћкарица различитих врста, типова и старости.

Од лишћарских врста у процесу производње у расадницима најзаступљенији је садни материјала следећих врста: буква, горски јавор, бели јасен, пољски јасен, храст лужњак, храст китњак, храст сладун, црвени храст, багрем, бреза, липа, млеч, тополе I-214 и M1.

Од четинарских врста најзаступљеније су: смрча, црни бор, бели бор, дуглазија, Панчићева оморика, јела, кедар, ариш, док је од шумских воћкарица најзаступљенији садни материјал следећих врста: дивља трешња, црни орах, домаћи орах, мечја леска, питоми кестен, дивља јабука, дивља крушка, брекиња, јаребика, оскоруша.

Поред производње шумског садног материјала Предузеће са великим успехом производи хортикултурни садни материјал различитих врста лишћара и четинара, зимзеленог и листопадног шибља, пузавица и живе ограде. Хортикултурни садни материјал се највише користи за уређивање зелених површина у урбаним срединама. Расадници који су се потпуно афирмисали у производњи декоративног садног материјала налазе се у Београду (расадници Топчидер, Сремчица, Рипањ, Зуце, Авала), Пожеги (расадник Пожега) и Бољевцу (расадник Селиште).

Више информација о производњи садног материјала можете погледати овде.