Производња и уградња дрвне галантерије и облица

У саставу ЈП „Србијашуме“, послује ШГ „Ужице“ у чијем саставу је и РЈ „Обрада дрвета“. Њена примарна делатност је производња и уградња дрвне галантерије (столова и клупа за баште и паркове, жардињера, клацкалица, љуљашки, ограда, информативних табли), али је првенствено позната по производњи облица од боровог дрвета. Облице се добијају прерадом танке боровине из проредних сеча и производе се у пречницама од 6 до 20 cm. Оне имају велику употребну вредност јер се могу користити за производњу дрвне галантерије, али и као полуоблице за облагање објеката или градњу дрвених објеката.

РЈ „Обрада дрвета“ има две радионице, од којих се једна налази у Кремнима, 35 km од Ужица према Вишеграду, а друга је на Каони, 18 km од Косјерића, на путу према Ваљеву. Производња облица је лоцирана у Кремнима која су окружена боровим шумама, што значи да постоји добра сировинска база за овај вид прераде дрвета. Обзиром да се за производњу користи материјал из прореда, овом производњом се позитивно утиче на гајење шума, јер прореде представљају један од видова неге шума.

Радионица на Каони има дугу традицију у подизању и опремању зелених површина и изради реквизита за рекреацију деце и одраслих. Дрвна галантерија која се производи на Каони даје посебан печат приликом уређења парковских површина, јер се користи за активни одмор и рекреацију. Љуљашке, клацкалице, пењалице и остали реквизити су незаменљиви у опремању вртића, паркова и других простора за игру деце. У производном асортиману су такође и други реквизити за опремање паркова, као што су клупе, столови, настрешнице, жардињере, корпе за смеће и ограде. Осим опремања јавних површина, ови производи се могу користити и за опремање приватних окућница, арборетума, угоститељских објеката и сл.

За све производе нудимо премазе у различитим бојама, при чему препоручујемо премазе на воденој бази који су еколошки прихватљиви.

Са поносом истичемо да поседујемо FSC™ сертификат SGS-FMCOC-007100 којим доказујемо да су наши производи направљени од дрвета чије је порекло из шума којим се одрживо газдује.

Ценовник облица и полуоблица

Ценовник реквизита за одмор и рекреацију

За све додатне информације можете нам се обратити на телефон 031/3516-133 или путем e-mail-а gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com