Дрвени објекти и настрешнице

Брвнара

Димензије: по договору са купцем.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: спољни зидови су од борових полуоблица које су дужински састављене; израђујемо искључиво приземне брвнаре; у цену улази и грађевинска столарија (прозори и врата); покривка се израђује у договору са купцем (опционо цреп, ондулина, тегола, дрвена шиндра); мокри чвор не радимо и не улази у цену, као ни електро-инсталације; брвнаре се раде на основу уговора којим се прецизирају тачне обавезе извођача и купца.

Настрешница

Димензије: 2,8×2,5 m (основа), висина 4 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција настрешнице се израђује од облица или резане грађе; стубови конструкције се анкеришу бетонирањем у подлогу до дубине од 50 cm; покривка може да буде шиндра, обрађена даска, тегола, ондулина или цреп; у средишту ове настрешнице се постављају сто и клупе; настрешница може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу.

Настрешница покривена теголом

Димензије: дужина до 2,5 m, ширина до 2 m, висина до 3 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција ове настрешнице је направљена од резане грађе или облица; настрешница покривена теголом може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; испод ове настрешнице се постављају сто и клупе без наслона, основа на којој се налази настрешница је у потпуности бетонирана.

Настрешница „Сеник“

Димензије: 3,5×3,5 m (основа), висина 3,3 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: централни стуб је направљен од борове облице укопане у земљу до дубине од 60 цм; покривка може да буде шиндра, обрађена даска, тегола, ондулина или цреп; настрешница може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; испод ове настрешнице се постављају сто и клупе без наслона.

Све информације о производима можете добити на телефон 031 3516 133 или путем e-mail-a gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com