Drvni sortimenti

Šuma kao tradicionalni izvor sirovina, u uslovima sve bržeg iscrpljivanja brojnih privrednih resursa u svetu, dobija sve veći značaj. Za Srbiju je to posebno značajno jer njeni prirodni uslovi opredeljuju šumu kao glavnog korisnika prostora. Proizvodnja drvnih sortimenata ima značajnu prednost u odnosu na proizvodnju drugih materijala, jer ne izaziva zagađenje okoline uz mali utrošak energije za dobijanje rezane građe. Drvo je produkt šume koja je obnovljiv resurs, pa postojanje šume i produkcija drveta utiču pozitivno na životnu sredinu.

JP „Srbijašume“ teži postizanju optimalne šumovitosti sa ciljem maksimalne produkcije drveta (20.000 raznih vrsta proizvoda od drveta) i ostalih proizvoda šume, kao i ostvarenju ciljeva vezanih za šumu i životnu sredinu.

Proizvodni asortiman (drvne sortimente) JP „Srbijašume“ čini tehničko i prostorno drvo.

Tehničko drvo čine trupci (razvrstani po klasama i odgovarajućim prečnicima, kao i nameni) različitih vrsta lišćara (bukva, hrast, jasen-brest, euroameričke topole, domaća topola i vrba, breza, javor, domaći i crni orah, voćkarice, bagrem, lipa i joha, cer, grab, klen i kesten) i četinara (jele-smrče, belog i ostalih borava), rudničko drvo, tanka oblovina, stubovi za vodove, obla građa za krovne konstrukcije i dr.

Prostorno drvo čine tehnička oblica i cepanica (hrast, ostali tvrdi i meki lišćari i četinari), celulozno drvo i drvo za drvene ploče (tvrdi i meki lišćari i četinari), ogrevno drvo tvrdih i mekih lišćara i četinara odgovarajućih klasa.

Više informacija o prodaji drvnih sortimenata možete pogledati u delu „Za kupce“.