Дрвни сортименти

Шума као традиционални извор сировина, у условима све бржег исцрпљивања бројних привредних ресурса у свету, добија све већи значај. За Србију је то посебно значајно јер њени природни услови опредељују шуму као главног корисника простора. Производња дрвних сортимената има значајну предност у односу на производњу других материјала, јер не изазива загађење околине уз мали утрошак енергије за добијање резане грађе. Дрво је продукт шуме која је обновљив ресурс, па постојање шуме и продукција дрвета утичу позитивно на животну средину.

ЈП „Србијашуме“ тежи постизању оптималне шумовитости са циљем максималне продукције дрвета (20.000 разних врста производа од дрвета) и осталих производа шуме, као и остварењу циљева везаних за шуму и животну средину.

Производни асортиман (дрвне сортименте) ЈП „Србијашуме“ чини техничко и просторно дрво.

Техничко дрво чине трупци (разврстани по класама и одговарајућим пречницима, као и намени) различитих врста лишћара (буква, храст, јасен-брест, еуроамеричке тополе, домаћа топола и врба, бреза, јавор, домаћи и црни орах, воћкарице, багрем, липа и јоха, цер, граб, клен и кестен) и четинара (јеле-смрче, белог и осталих борава), рудничко дрво, танка обловина, стубови за водове, обла грађа за кровне конструкције и др.

Просторно дрво чине техничка облица и цепаница (храст, остали тврди и меки лишћари и четинари), целулозно дрво и дрво за дрвене плоче (тврди и меки лишћари и четинари), огревно дрво тврдих и меких лишћара и четинара одговарајућих класа.

Више информација о продаји дрвних сортимената можете погледати у делу „За купце“.