Остала дрвна галантерија

Жардињере од облица

Димензије: по договору.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: жардињере се састоје од облица које су међусобно на крајевима састављене у „ћерт“; у унутрашњости жардињере се налази лимени уложак; испоручује се у елементима или постављена; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Кућица за псе

Димензије: по договору.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција кућице је састављена од облица које су на крајевима састављене у „ћерт“; под је направљен од даске, а покривка може да буде шиндра, даска, тегола или ондулина; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Дрвени мост

Димензије: дужина до 10 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: носећа конструкција моста је од метала или ламелираног дрвета, а ограда и поднице од четинарског дрвета; испоручује се постављен, непремазан или премазан у боји која нам је доступна; постављање се врши на терену који мора бити припремљен.

Мост тип 1

Димензије: дужина до 20 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: носећа конструкција моста је од метала или дрвета (греде или облице), а ограда и поднице од четинарског дрвета; испоручује се постављен, непремазан или премазан у боји која нам је доступна; постављање се врши на терену који мора бити припремљен (обални ослонци морају бити од бетона, камена или другог чврстог материјала).

Огласна табла са кровом

Димензије: висина до 3 m, ширина до 2 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: огласна табла са кровом се састоји од вертикално постављених облица између којих је уметнута табла у облику троугла; испоручује се у елементима или постављена, може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна; исписивање табле се посебно наплаћује.

Огласна табла без крова

Димензије: висина до 3 m, ширина до 2 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: огласна табла без крова се састоји од вертикално постављених облица између којих је постављена огласна табла у облику правоугаоника; испоручује се у елементима или постављена; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна; исписивање табле се посебно наплаћује.

Све информације о производима можете добити на телефон 031 3516 133 или путем e-mail-a gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com