Ostala drvna galanterija

Žardinjere od oblica

Dimenzije: po dogovoru.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: žardinjere se sastoje od oblica koje su međusobno na krajevima sastavljene u „ćert“; u unutrašnjosti žardinjere se nalazi limeni uložak; isporučuje se u elementima ili postavljena; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Kućica za pse

Dimenzije: po dogovoru.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija kućice je sastavljena od oblica koje su na krajevima sastavljene u „ćert“; pod je napravljen od daske, a pokrivka može da bude šindra, daska, tegola ili ondulina; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Drveni most

Dimenzije: dužina do 10 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: noseća konstrukcija mosta je od metala ili lameliranog drveta, a ograda i podnice od četinarskog drveta; isporučuje se postavljen, nepremazan ili premazan u boji koja nam je dostupna; postavljanje se vrši na terenu koji mora biti pripremljen.

Most tip 1

Dimenzije: dužina do 20 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: noseća konstrukcija mosta je od metala ili drveta (grede ili oblice), a ograda i podnice od četinarskog drveta; isporučuje se postavljen, nepremazan ili premazan u boji koja nam je dostupna; postavljanje se vrši na terenu koji mora biti pripremljen (obalni oslonci moraju biti od betona, kamena ili drugog čvrstog materijala).

Oglasna tabla sa krovom

Dimenzije: visina do 3 m, širina do 2 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: oglasna tabla sa krovom se sastoji od vertikalno postavljenih oblica između kojih je umetnuta tabla u obliku trougla; isporučuje se u elementima ili postavljena, može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna; ispisivanje table se posebno naplaćuje.

Oglasna tabla bez krova

Dimenzije: visina do 3 m, širina do 2 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: oglasna tabla bez krova se sastoji od vertikalno postavljenih oblica između kojih je postavljena oglasna tabla u obliku pravougaonika; isporučuje se u elementima ili postavljena; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna; ispisivanje table se posebno naplaćuje.

Sve informacije o proizvodima možete dobiti na telefon 031 3516 133 ili putem e-mail-a gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com