Oprema za dečja igrališta

Klackalica

Dimenzije: 3,9×1,1 m (osnova), visina 0,55 m.

Vrsta drveta: borovina, čamovina.

Karakteristike: vertikalni stubovi su od borovih oblica koje su ankerisane u podlogu do dubine od 50 cm; horizontalne oblice su međusobno sastavljene radi istovremenog klackanja; sedišta su napravljena od čamovine, a držači za ruke su plastični; klackalica se isporučuje u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; klackalica može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Kućica „Vigvam“

Dimenzije: 1,2×1,2 m (osnova), visina 2,35 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija je napravljena od borovih oblica koje su ankerisane betoniranjem u podlogu do dubine od 30 cm; zidovi kućice su napravljeni od poluoblica; kućica se isporučuje u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; kućica može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Ljuljaška tip 1

Dimenzije: 1,1×2,9 m (osnova), visina 2,35 m.

Vrsta drveta: borovina, čamovina.

Karakteristike: konstrukcija je napravljena od borovine, a sedište od čamovine; sedište je vezano za konstrukciju metalnim lancem; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Ljuljaška tip 2

Dimenzije: 1,1×2,9 m (osnova), visina 2,20 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija je napravljena od vertikalno postavljenih borovih oblica koje su međusobno povezane horizontalno postavljenim vratilom (oblicom); vertikalno postavljene borove oblice su ankerisane u podlogu betoniranjem do dubine od 50 cm; sedišta mogu da budu plastična ili drvena i povezana su sa vratilom metalnim lancima; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Kombinovana penjalica

Dimenzije: 3,8×7,0 m (osnova), visina 2,30 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: čine je ljuljaška, klackalica, ripstol i vratilo; konstrukcija se sastoji od vertikalno postavljenih oblica; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Penjalica sa krugovima

Dimenzije: širina do 1,7 m, visina 2,0 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija se sastoji od vertikalno postavljenih oblica; krugovi su plastični, povezani metalnim lancima sa horizontalno postavljenom oblicom; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Penjalica sa merdevinama

Dimenzije: širina do 3,0 m, visina 2,6 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija se sastoji od vertikalno postavljenih oblica (po 2 sa obe strane) koje su međusobno povezane; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Penjalica sa toboganom

Dimenzije: 4,4×2,1 m (osnova), visina do 3,0 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: penjalica se sastoji iz tri dela: prvi čini platforma sa krovom, drugi platforma bez krova, a treći klizna daska; konstrukciju čine vertikalni stubovi od borovih oblica; krov prve platforme može biti od obrađene daske, šindre, onduline ili tegole; umesto klizne daske može se postaviti plastični tobogan; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Provlačnica

Dimenzije: 2,1×2,1 m (osnova), visina 2,0 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija se sastoji od dva para koso povezanih oblica na koje su sa spoljne strane postavljene poluoblice; u unutrašnjosti provlačnice su postavljene dve klupe; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Razboj

Dimenzije: 1,5×0,4 m (osnova), visina do 0,8 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija se sastoji od dva para vertikalno postavljenih stubova (oblica) koji su ankerisani betoniranjem u zemlju, a između se nalaze metalne šipke prečnika 4 cm; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Konjić

Dimenzije: 1,35×0,75 m (osnova), visina do 1,0 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija je izrađena od oblica; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna pri čemu se praktikuje da se premazuje u više različitih boja.

Stonoga

Dimenzije: dužina do 3,0 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: izrađena je od oblice prečnika 20 cm koja je postavljena na kratke oblice prečnika 12 cm; sedišta mogu biti plastična, drvena ili usečena (u dogovoru sa kupcem); isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Sve informacije o proizvodima možete dobiti na telefon 031 3516 133 ili putem e-mail-a gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com