Опрема за дечја игралишта

Клацкалица

Димензије: 3,9×1,1 m (основа), висина 0,55 m.

Врста дрвета: боровина, чамовина.

Карактеристике: вертикални стубови су од борових облица које су анкерисане у подлогу до дубине од 50 cm; хоризонталне облице су међусобно састављене ради истовременог клацкања; седишта су направљена од чамовине, а држачи за руке су пластични; клацкалица се испоручује у елементима или постављена на припремљену подлогу; клацкалица може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Кућица „Вигвам“

Димензије: 1,2×1,2 m (основа), висина 2,35 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција је направљена од борових облица које су анкерисане бетонирањем у подлогу до дубине од 30 cm; зидови кућице су направљени од полуоблица; кућица се испоручује у елементима или постављена на припремљену подлогу; кућица може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Љуљашка тип 1

Димензије: 1,1×2,9 m (основа), висина 2,35 m.

Врста дрвета: боровина, чамовина.

Карактеристике: конструкција је направљена од боровине, а седиште од чамовине; седиште је везано за конструкцију металним ланцем; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Љуљашка тип 2

Димензије: 1,1×2,9 m (основа), висина 2,20 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција је направљена од вертикално постављених борових облица које су међусобно повезане хоризонтално постављеним вратилом (облицом); вертикално постављене борове облице су анкерисане у подлогу бетонирањем до дубине од 50 cm; седишта могу да буду пластична или дрвена и повезана су са вратилом металним ланцима; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Комбинована пењалица

Димензије: 3,8×7,0 m (основа), висина 2,30 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: чине је љуљашка, клацкалица, рипстол и вратило; конструкција се састоји од вертикално постављених облица; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Пењалица са круговима

Димензије: ширина до 1,7 m, висина 2,0 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција се састоји од вертикално постављених облица; кругови су пластични, повезани металним ланцима са хоризонтално постављеном облицом; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Пењалица са мердевинама

Димензије: ширина до 3,0 m, висина 2,6 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција се састоји од вертикално постављених облица (по 2 са обе стране) које су међусобно повезане; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Пењалица са тобоганом

Димензије: 4,4×2,1 m (основа), висина до 3,0 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: пењалица се састоји из три дела: први чини платформа са кровом, други платформа без крова, а трећи клизна даска; конструкцију чине вертикални стубови од борових облица; кров прве платформе може бити од обрађене даске, шиндре, ондулине или теголе; уместо клизне даске може се поставити пластични тобоган; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Провлачница

Димензије: 2,1×2,1 m (основа), висина 2,0 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција се састоји од два пара косо повезаних облица на које су са спољне стране постављене полуоблице; у унутрашњости провлачнице су постављене две клупе; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Разбој

Димензије: 1,5×0,4 m (основа), висина до 0,8 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција се састоји од два пара вертикално постављених стубова (облица) који су анкерисани бетонирањем у земљу, а између се налазе металне шипке пречника 4 cm; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Коњић

Димензије: 1,35×0,75 m (основа), висина до 1,0 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: конструкција је израђена од облица; испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна при чему се практикује да се премазује у више различитих боја.

Стонога

Димензије: дужина до 3,0 m.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: израђена је од облице пречника 20 cm која је постављена на кратке облице пречника 12 cm; седишта могу бити пластична, дрвена или усечена (у договору са купцем); испоручује се у елементима или постављена на припремљену подлогу; може бити непремазана или премазана у боји која нам је доступна.

Све информације о производима можете добити на телефон 031 3516 133 или путем e-mail-a gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com