Ograde

Kapija

Dimenzije: visina do 4 m, širina do 4,5 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: konstrukcija kapije je od oblica, a krila od poluoblica; kapija ima krov koji je pokriven borovom šindrom; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

 

Ograda tip 1

Vrsta drveta: hrast, jela, cer, topola.

Karakteristike: ograda se sastoji od vertikalno postavljenih oblica koje su zašiljene na vrhu da bi izgledom podsećale na dečje bojice; horizontalni vezači mogu biti od drveta (oblica ili štafna) ili metala kao i stubovi; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna; obzirom na izgled, preporučuje se za ograđivanje vrtića i škola.

Ograda tip 2

Dimenzije: visina do 0,6 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: ograda se sastoji od dva para vertikalno postavljenih oblica koje su povezane dvema oblicama; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Ograda tip 3

Dimenzije: visina do 1,5 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: klasična ograda koju čine stubovi povezani parom horizontalno postavljenih oblica ili poluoblica na koje su postavljene oblice ili poluoblice; isporučuje se u elementima ili postavljena na pripremljenu podlogu; može biti nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna.

Potporni zid od oblica

Dimenzije: zavise od dimenzije zida.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: potporni zid može biti samo od poluoblica ili od poluoblica kojima je obložen postojeći betonski zid; izradi prethodi merenje da bi, na samom kraju, potporni zid bio simetričan i imao lep vizuelni izgled; ukoliko je potporni zid izrađen samo od poluoblica, čine ga vertikalni stubovi i obrađene poluoblice; ukoliko se vrši oblaganje, zid se sastoji od vertikalno postavljenih poluoblica koje su žljebljene po dužini, a horizontalno se postavljaju poluoblice koje se nižu preko žleba u vertikalnim poluoblicama; po vrhu zida se postavlja daska koja može da služi kao klupa; isporučuje se u elementima ili postavljen; može biti nepremazan ili premazan u boji koja nam je dostupna.

Sve informacije o proizvodima možete dobiti na telefon 031 3516 133, gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com