Biomasa

Šume su važan faktor ekološke ekonomije, što podrazumeva proizvodnju energije iz obnovljivih izvora šumske mase – biomase.

U svetu je sve razvijeniji trend tražnje za biomasom, jer je drvo isuviše vredno kao sirovina i treba ga koristiti u druge svrhe, a kao energent samo u vidu šumske biomase – nusproizvoda šumarstva (ogrevno drvo nižih klasa, sečenica, panjevina i šumski otpad).

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine definisana je potreba organizovanog korišćenja obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne i električne energije. Prioritet je usporavanje stope uvoza energenata korišćenjem šumske biomase i smanjivanjem negativnog uticaja na okolinu.

Analizom je dokazano da je za rad toplane koja greje grad od 10.000 stanovnika, ukoliko se kao energent koristi gas ili mazut, potrebno angažovati 9 radnika, a ukoliko se koristi biomasa, osigurava se u lancu 135 radnih mesta, što je od izuzetne važnosti za ravnomeran regionalni razvoj i zapošljavanje lokalnog stanovništva.