Јавне набавке
Назив јавне набавке Врста јавне набавке Документи Датум објаве
ЈН бр. 248/2020 – набавка Autocad за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24/07/2020
ЈН бр. 203/2020 – набавка хране за ресторане и ловачке куће за ШГ „Врање“ Врање Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23/07/2020
ЈН бр. 212/2020 – набавка услуга одржавања и сервисирања возила и резервни делови за возила и машине ШГ „Топлица“ Куршумлија Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештења о обустави поступка

Обавештења о закљученим уговорима

22/07/2020
ЈН бр. 221/2020 – набавка радова на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне докуемнатције

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученим уговорима

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Обавештења о закљученим уговорима

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

22/07/2020
ЈН бр. 219/2020 – набавка услуга прања возила и вулканизера за ШГ „Врање“ Врање Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 250/2020 – набавка адитива, уља, мазива и течности (антифриз, дест. вода и сл.) за возила за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

20/07/2020
ЈН бр. 198/2020 – набавка електроматеријала за ШГ „Врање“ Врање Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 67/2020 – набавка услуге техничког прегледа возила за ШГ „Врање“ Врање Поступак јавне набавке мале вредности / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 214/2020 – набавка хране за ресторане и ловачке куће за ШГ „Крагујевац“ Крагујевац Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 210/2020 – набавка аутогаса (ТНГ) за ШГ „Крагујевац“ Крагујевац Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 241/2020 – набавка радова на доградњи и адаптацији управне зграде за ШГ „Голија“ Ивањица Отворени поступак / Радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 213/2020 – набавка електроматеријала за ШГ „Шума“ Лесковац Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
1 2 3 4 101