Јавне набавке
Назив јавне набавке Врста јавне набавке Документи Датум објаве
ЈН бр. 229/2020 – набавка услуга израде и постављања надстрешница и клупа за ШГ „Шумарство“ Рашка Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 228/2020 – набавка нисконосеће приколице носивости до 25т за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 243/2020 – набавка хране за ресторане и ловачке куће за ШГ „Пријепоље“ Пријепоље Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештења о обустави поступка

 

20/07/2020
ЈН бр. 84/2020 – набавка услуга одржавања, сервисирања и техничког прегледа фискалних каса за ШГ „Пријепоље“ Пријепоље Поступак јавне набавке мале вредности / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 80/2020 – набавка услуга резања грађе за ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац Поступак јавне набавке мале вредности / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20/07/2020
ЈН бр. 206/2020 – набавка услуга одржавања шумских путева за ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

17/07/2020
ЈН бр. 205/2020 – набавка пластичних плочица за обележавање дрвних сортимената, чекића за плочице за обележавање и магацина за пластичне плочице за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

 

17/07/2020
ЈН бр. 222/2020 – набавка камиона кипера за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

17/07/2020
ЈН бр. 61/2020 – набавка услуга здравствених прегледа за ШГ „Београд“ Београд, Генералну дирекцију и Заштитну радионицу ЈП „Србијашуме“ Београд Поступак јавне набавке мале вредности / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

17/07/2020
ЈН бр. 196/2020 – набавка пелета за ШГ „Крагујевац“ Крагујевац Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17/07/2020
ЈН бр. 192/2020 – набавка услуга одржавања и сервисирања фотокопир апарата, рачунарске мреже и мобилних рачунара за ШГ „Крагујевац“ Крагујевац Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

17/07/2020
ЈН бр. 190/2020 – набавка резервних делова за моторне уређаје и прикључна средства за ШГ „Београд“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученим уговорима

17/07/2020
1 2 3 4 5 101