Јавне набавке
Назив јавне набавке Врста јавне набавке Документи Датум објаве
ЈН бр. 183/2018 – набавка мобилних фискалних каса за ШГ „Крагујевац“ Крагујевац Поступак јавне набавке мале вредности / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

01/11/2018
ЈН бр. 391/2018 – набавка мобилних рачунара и штампача за мобилне рачунаре за пријем дрвних сортимената за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Поднети захтев за заштиту права

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Поднети захтев за заштиту права

Одлука о додели уговора

Поднети захтев за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору

 

19/09/2018
ЈН бр. 529/2018 – набавка беспилотне летилице (дрона) са обуком руковаоца за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

05/05/2018
ЈН бр. 75/2018 – набавка услуга на пословима гајења шума за ШГ „Борања“ Лозница Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Услуге

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

27/04/2018
ЈН бр. 57/2018 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Шумарство“ Рашка Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Услуге

Одлука о додели уговора

13/04/2018
1 99 100 101