Заштитимо наше шуме од пожара!

Апел: Опасност од шумских пожара!

ЈП „Србијашуме“ је појачало контролу спровођења превентивних мера заштите и апелује на грађане да:

– не пале коров, биљни и други материјал на пољопривредним парцелама, воћњацима и површинама близу шуме!

– не ложе ватру близу шуме и у шуми!

– не бацају опушке и лако запаљиве материјале на местима где се може изазвати пожар!

– не остављају за собом неугашену ватру након пикника и да не остављају отпатке, већ да их одложе у канте и кесе!