На Свесрпском сабору потписан Меморандум о сарадњи ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Шуме Републике Српске“

У оквиру одржавања Свесрпског сабора „Један народ, један сабор – Србија и Српска“, а у духу братства, пријатељства и узајамног поштовања, вршиоци дужности директора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ и Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ господин Игор Брауновић и господин Блашко Каурин у згради Генералне дирекције Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ потписали су Меморандум о разумевању и сарадњи.

Потписивањем овог Меморандума званично су формализовани и досада одлични односи два Предузећа која газдују једним од највреднијих природних ресурса Србије и Српске, шумама и шумским земљиштем.

Предметним Меморандумом стране су као главни циљ дефинисале међусобно разумевање и подршку кроз размену знања и искустава, учествовању на заједничким пројектима и програмима како би унапредиле своје пословање и старали се о одрживом развоју природних ресурса који су од виталног значаја за целокупан српски народ.