Изабран нови извршни директор шумарства, коришћења и комерцијале

Од формирања до данас, ЈП “Србијашуме“, води се принципима транспарентности, професионализма и обезбеђивања квалитетних услуга за све оне са којима сарађује на дневном нивоу.

Како би поштовањем задатих принципа пословање било могуће и остварљиво, основни капитал предузећа представљају људи високо стручни, посвећени и пре свега иновативни у остваривању амбициозних циљева предузећа. С тога, са поносом, истичемо да је наш руководећи тим из дана у дан богатији за стручне и мотивисане кадрове који иза себе већ имају бројне значајне резултате у областима које су им поверене на управљање.

Поносно указујемо на чињеницу, да ће по први пут, на позицији извршног директора, обављати наш кадар из једног од газдинства, чиме показујемо да пратимо и подржавамо развој запослених из свих делова нашег предузећа.

Данас се нашем тиму у новој улози и са новим задужењима прикључује још један изузетан професионалац, човек из струке – Славиша Радосављевић, са вишегодишњим искуством у областима шумарства, коришћења и комерцијале, којима ће руководити у наредном периоду, а све у циљу даљег унапређења рада и резултата нашег предузећа.

Шумско газдинство ,,Ужице“ које је изнедрило оваквог стручњака, поставило је темељ и правац у коме доказани професионалци могу напредовати у оквиру предузећа.

Славиша Радосављевић је рођен 02.01.1979. године у Ужицу. Звање шумарског техничара стекао у Шумарској школи у Краљеву, а дипломирани инжењер шумарства на Шумарском факултету у Београду. Од 01.10.2007. године је запослен у Јавном предузећу ,,Србијашуме“, у Шумском газдинству Ужице, Шумска управа „Златибор“. У Шумску управу „Косјерић“ прелази 08.11.2010. године на место ревирног инжењера, а 09.11.2011. године постаје шеф те управе.

Именован за директора шумског газдинства „Ужице“ 12.03.2014. године и ту дужност обавља све до маја 2024. године. Од 2021. године обавља и функцију председника скупштине Парка природе „Шарган – Мокра Гора“.

Ожењен је и отац једног детета.