Семинар из Планирања газдовања шумама

Одељење за планирање газдовања шумама ЈП „Србијашуме“ ове године седми пут реализовало је семинар: „Унапређење рада на пословима израде основа газдовања шумама„. Семинар је одржан у две групе, на Старој планини – Врело у периоду од 8-10.05. 2019. године и од 15-17.05. 2019. године. На семинару је учествовало четрдесет инжењера шумарства и два шумарска техничара из четрнаест шумских газдинстава, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, Шумарског факултета и Генералне дирекције.

Првог дана тематске области су биле:

– Унапређење израде основа газдовања шумама (др Братислав Кисин, дипл.инж.шум.),

– Национална инвентура шума 2019-2020. године (мр Брано Вамовић, дипл.инж.шум., Биро за планирање и пројектовање у шумарству),

– Практичан рад – контрола унетих теренских података, израда приказа стања, планова газдовања и разних прегледа помоћу „Програма за контролу ОГШ“ (аутор Мирјана Стингић, дипл.инж.шум.).

Другог дана тематске области су биле:

– Употреба података из сервиса са сервера РГЗ-а – теоријски и практичан рад (Ненад Марковић, дипл.инж.шум.),

– Искуства ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац на пословима планирања газдовања шумама – примена електронске пречнице (Славољуб Димитријевић, маст.инж.шум.),

– Представљање ШГ „Пирот“, као и искуства и изазови при изради основа газдовања шумама у заштићеним подручјима (Мирољуб Јовановић, дипл.инж.шум.),

Трећег дана тематске области су биле:

– План гајења шума у основама газдовања шумама – осврт са стручним препорукама (др Звонимир Баковић, маст.инж.шум.),

– Издавање података и мишљења из надлежности ЈП „Србијашуме“ потребних за израду просторних и урбанистичких планова и докумената за њихово спровођење (Милена Денић, дипл. просторни планер),

– Искуства са Семинара за запослене на стручно-саветодавним пословима у шумама сопственика „Узгојне мере у изданачким шумама – практична обука за вршење дознаке стабала“ (Божидар Миловановић, дипл.инж.шум., Мирјана Стингић, дипл.инж.шум.),

– Извештај са Студијско-стручне посете (Хесен, Немачка) у оквиру пројекта „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ – BMEL – 2 (Божидар Миловановић, дипл.инж.шум., др Братислав Кисин, дипл.инж.шум.).

У складу са временским приликама организован је и одлазак на терен на карактеристичне и интересантне локације са планско-шумарског аспекта.

Закључак који се од прве године истиче је да треба наставити са оваквом врстом семинара-обуке (рад у мањим групама) и континуираном усавршавању.