Пројекат „Шума у школи“ – Висока хотелијерска школа у Београду

У оквиру пројекта „Шума у школи“ и акције „Засади дрво“ запослени ЈП „Србијашуме“ посетили су Високу хотелијерску школу у Београду где су заједно са студентима засадили 3 црвена храста, средње и високе четинаре и листопадно жбуње.