Очуване шуме у служби природе и људи

Данас (7. октобра) се, по пети пут од установљавања, обележава Дан заштите Динарида. Обележавањем Дана заштите Динарида, указује се на важност природног и културног наслеђа земаља Динарског лука, као и испреплетеност природног богатства и културно – историјских вредности овог по много чему посебног простора у Европи.

У том циљу ове године желимо да укажемо на осетљивост и рањивост  шума и шумских екосистема, како у заштићеним подручјима тако и на читавој територији Динарида, као и потребу улагања додатних напора на регионалном и националним нивоима за унапређење и очување ових важних екосистема.

Шумски екосистеми су најзаступљенији и једни од најважнијих екосистема на подручју Динарида, који представљају један од шумама најбогатијих региона у Европи. Ово богатство се одликује не само великом површином под шумама, него и великим бројем биљних и животињских врста које живе у шумским екосистемима, као и лепотом предела.

Пошумљеност у Динаридима се креће од 31% у Србији, до чак 61,5% у Црној Гори и 62% у Словенији, што је знатно више од просека у ЕУ (39%).

У заштићеним подручјима којима управља ЈП „Србијашуме“ темељну вредност чине шуме Од укупне површине 56 заштићених подручја (371.274 ha), шуме заузимају површину од 246.722 ha), што чини 66,5 %. ЈП „Србијашуме“ газдује шумама у заштићеним подручјима у складу са прописаним режимима заштите, односно дефинисаним мерама забране и ограничења.

Стога Паркови Динарида као регионална организација позивају све актере, доносиоце одлука, управљаче заштићених подручја, шумаре, приватне власнике шума, и остале заинтересоване стране, да уложе додатне напоре на успостављању дугорочне међуресорне сарадње, регионалних и националних мрежа и јачању капацитета у циљу ефикасног одговора на све израженије притиске на шумске екосистеме у подручју Динарида. Само уз шири приступ заснован на националном и међународном знању и стручности, остваривање сарадње свих сектора, укључивањем заједнице и кључних учесника и развој заједничких политика и стратегија  можемо допринети повећању отпорности и стабилности шума, њиховом очувању и одрживом управљању у Динаридима.

Мрежу Паркова Динарида тренутно чине 110 заштићених подручја из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Северне Македоније, Словеније и Србије. Чланови Паркова Динарида су такође и физичка лица, љубитељи природе и пријатељи мреже од њеног оснивања. Асоцијација “Паркови Динарида – мрежа заштићених подруча Динарида” основана је крајем 2014. године са седиштем у Подгорици на основу споразума 7 земаља Динарског лука – Big Win II.