Upravljanje zaštićenim područjima

Srbija se odlikuje bogatom i raznovrsnom prirodnom baštinom koja se ogleda kroz širok spektar geološke, geomorfološke, pedološke, klimatske, hidrološke i biološke raznovrsnosti. Veliki broj i raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta, njihovih zajednica i ekosistema čine Srbiju Evropom u malom, i jednim od centara njene biološke raznovrsnosti.

U cilju očuvanja posebnih prirodnih vrednosti i unapređenja njihovog stanja pojedini delovi ili ekosistemi prirode, kao i vrste proglašavaju se za zaštićena prirodna dobra.

Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ upravlja zaštićenim područjima na površini od 338.640,20 ha, što čini oko 50% ukupne površine zaštićenih područja u Srbiji.

Aktima o proglašenju zaštićenih područja Javno preduzeće „Srbijašume“ imenovano je za upravljača 54 zaštićena područja, odnosno za upravljača 33 zaštićenih područja od nacionalnog značaja na površini od 332.659,16 ha, ustanovljenim Uredbama Vlade Republike Srbije i 21 zaštićenim područjem od lokalnog značaja na površini od 5.981,04 ha koje su ustanovile lokalne samouprave i Grad Beograd. Struktura površine zaštićenih područja po vlasništvu: državno – 159.791,00 ha (47%); privatno i drugi oblici vlasništva – 178.849,19 ha (53%).

Očuvanje, zaštita i unapređivanje prirodnih vrednosti predstavlja deo strategije i jedan je od ključnih ciljeva u poslovnoj politici JP „Srbijašume“, vodećeg preduzeća u upravljanju zaštićenim područjima. Od ukupne površine zaštićenih područja u režimu zaštite I stepena je 9.334,97 ha (2,8%), u II stepenu zaštite je 63.147,96 ha (18,6%), a u III stepenu zaštite je 266.157,26 ha (78,6%).

Pregled zaštićenih područja kojima upravlja JP „Srbijašume“ po šumskim gazdinstvima: tabelu možete preuzeti ovde.