ЈН бр. 337/2019 – набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду за ЈП „Србијашуме“ Београд

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора