Јавне набавке
Назив јавне набавке Врста јавне набавке Документи Датум објаве
ЈН бр. 1/2020 – набавка пречница за ЈП „Србијашуме“ Београд Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Добра

Одлука о додели уговора

28/01/2020
ЈН бр. 4/2020 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Београд“ Београд Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

27/01/2020
ЈН бр. 9/2020 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Ниш“ Ниш Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

24/01/2020
ЈН бр. 8/2020 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Борања“ Лозница Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

24/01/2020
ЈН бр. 2/2020 – набавка услуга на пословима гајења шума за ШГ „Борања“ Лозница за 2020. годину Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

23/01/2020
ЈН бр. 5/2020 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Расина“ Крушевац Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

22/01/2020
ЈН бр. 592/2019 – набавка хране за ресторане и ловачке куће за ШГ „Пријепоље“ Пријепоље Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Добра

Одлука о обустави поступка

22/01/2020
ЈН бр. 611/2019 – набавка електричне енергије за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

22/01/2020
ЈН бр. 623/2019 – набавка услуга на пословима гајења шума, заштити шума, расадничкој производњи и др. за ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац за 2020. годину Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

20/01/2020
ЈН бр. 615/2019 – набавка фото и видео опреме за ШГ „Топлица“ Куршумлија Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

20/01/2020
ЈН бр. 614/2019 – набавка резервних делова за путничка возила за ШГ „Београд“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

20/01/2020
ЈН бр. 142/2019 – набавка опреме за радионице за ШГ „Топлица“ Куршумлија Поступак јавне набавке мале вредности / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

20/01/2020
1 2 3 74