Јавне набавке
Назив јавне набавке Врста јавне набавке Документи Датум објаве
ЈН бр. 249/2020 – набавка алата и опреме за ШГ „Ниш“ Ниш /

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

31/07/2020
ЈН бр. 240/2020 – набавка услуге штампања за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Партија 1 – узорци

Партија 2 – узорци

Партија 3 – узорци

Одговор на питање понуђача

29/07/2020
ЈН бр. 238/2020 – набавка услуга хигијенско-епидемиолошке заштите објекaта за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

29/07/2020
ЈН бр. 236/2020 – набавка радних машина за тешко приступачне терене – трактор за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

24/07/2020
ЈН бр. 245/2020 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Столови“ Краљево Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Услуге

Одлука о додели уговора

24/07/2020
ЈН бр. 126/2020 – набавка услуга вулканизера и прања возила за ШГ „Борања“ Лозница Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Услуге

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

24/07/2020
ЈН бр. 239/2020 – набавка услуге осигурања имовине и лица за Генералну дирекцију ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

24/07/2020
ЈН бр. 232/2020 – набавка путничко-теренских возила за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

24/07/2020
ЈН бр. 248/2020 – набавка Autocad за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

24/07/2020
ЈН бр. 203/2020 – набавка хране за ресторане и ловачке куће за ШГ „Врање“ Врање Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

23/07/2020
ЈН бр. 212/2020 – набавка услуга одржавања и сервисирања возила и резервни делови за возила и машине ШГ „Топлица“ Куршумлија Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

22/07/2020
ЈН бр. 221/2020 – набавка радова на изградњи и реконструкцији шумских путева за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне докуемнатције

Обавештење о продужењу рока

22/07/2020
1 2 3 100