Јавне набавке
Назив јавне набавке Врста јавне набавке Документи Датум објаве
ЈН бр. 74/2020 – набавка услуге лекарског прегледа за ШГ „Врање“ Врање Поступак јавне набавке мале вредности / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

14/08/2020
ЈН бр. 223/2020 – набавка булдозера за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученим уговорима

13/08/2020
ЈН бр. 251/2020 – набавка багера за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

11/08/2020
ЈН бр. 244/2020 – набавка услуга сервисирања са уградњом резервних делова за тракторе и мотокултиваторе за ШГ „Северни Кучај“ Кучево Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10/08/2020
ЈН бр. 249/2020 – набавка алата и опреме за ШГ „Ниш“ Ниш Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

31/07/2020
ЈН бр. 240/2020 – набавка услуге штампања за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Партија 1 – узорци

Партија 2 – узорци

Партија 3 – узорци

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

 

29/07/2020
ЈН бр. 238/2020 – набавка услуга хигијенско-епидемиолошке заштите објекaта за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

29/07/2020
ЈН бр. 236/2020 – набавка радних машина за тешко приступачне терене – трактор за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24/07/2020
ЈН бр. 245/2020 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Столови“ Краљево Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Услуге

Одлука о додели уговора

24/07/2020
ЈН бр. 126/2020 – набавка услуга вулканизера и прања возила за ШГ „Борања“ Лозница Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Услуге

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

24/07/2020
ЈН бр. 239/2020 – набавка услуге осигурања имовине и лица за Генералну дирекцију ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24/07/2020
ЈН бр. 232/2020 – набавка путничко-теренских возила за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору

24/07/2020
1 2 3 101