Јавне набавке
Назив јавне набавке Врста јавне набавке Документи Датум објаве
ЈН бр. 310/2019 – набавка услуга аутоелектричара, аутолимара и машинске радионице за ШГ „Борања“ Лозница Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

19/07/2019
ЈН бр. 304/2019 – набавка ХТЗ опреме, радна и заштитна одећа и опрема – летње ципеле за рибочуваре за ЈП „Србијашуме“ Београд Отворени поступак / Добра

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

19/07/2019
ЈН бр. 314/2019 – набавка услуга аутолимара, вулканизера, сервисирање алата и уређаја у машинској радионици за ШГ „Голија“ Ивањица Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

19/07/2019
ЈН бр. 316/2019 – набавка услугa на пословима коришћења шума за ШГ „Голија“ Ивањица Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

18/07/2019
ЈН бр. 66/2019 – набавка услуге ресторана за ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац Поступак јавне набавке мале вредности / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

18/07/2019
ЈН бр. 269/2019 – набавка услуга снимања промотивног видеа о ЗП ПП „Стара планина“ Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда / Услуге

Одлука о додели уговора

17/07/2019
ЈН бр. 318/2019 – набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ „Борања“ Лозница Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

17/07/2019
ЈН бр. 305/2019 – набавка радова на одржавању и поправци објеката за ШГ „Ужице“ Ужице Отворени поступак / Радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

17/07/2019
ЈН бр. 64/2019 – набавка услуга одржавања и сервисирања громобранске мреже за ШГ „Врање“ Врање Поступак јавне набавке мале вредности / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

16/07/2019
ЈН бр. 300/2019 – набавка услуга одржавања и сервисирања теретних возила за ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

16/07/2019
ЈН бр. 309/2019 – набавка услуга на пословима гајења шума за ШГ „Пирот“ Пирот Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

15/07/2019
ЈН бр. 311/2019 – набавка услуге прања возила, вулканизера, машинске радионице, бравара и заваривања за ШГ „Врање“ Врање Отворени поступак / Услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

12/07/2019
1 2 3 43