Производња садног материјала

Производња садног материјала у ЈП „Србијашуме“ обавља се у 26 расадника равномерно распоређених по читавој територији Републике Србије на различитим надморским висинама од 70 – 1.250 m. Од тога у 6 расадника се производи искључиво хортикултурни садни материјал, док се у преосталих 20 расадника производи превасходно шумски садни материјал. Укупна површина расадника износи око 200 ha, од чега је продуктивна површина око 100 ha.

Технологија производње шумског садног материјала која се примењује у расадницима ЈП „Србијашуме“ може се поделити на:

  • производњу садница са голим кореном;
  • производњу садница са обложеним кореном.

Производња садница са голим кореном обавља се у класичним и тзв. „Дунеман“ лејама, док се за производњу садница са обложеним кореном користе контејнери типа Hiko, Jukosad, Pirosad, Plantagrah 1 и 2, односно нисула ролне.

Обим производње шумског садног материјала у просеку се креће између 7.000.000 – 10.000.000 комада садница годишње.

Сав садни материјал који се производи у расадницима ЈП „Србијашуме“ подлеже редовним контролама производње и здравственог стања, два пута годишње. Такође, саднице произведене у расадницима ЈП „Србијашуме“ су носиоци FSC™ сертификата.