URBforDAN

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Управљање и коришћење урбаних шума као природног наслеђа у градовима дунавског региона

АКРОНИМ ПРОЈЕКТА: Урбфордан

ПРОГРАМ: Програм транснационалне сарадње ИНТЕРРЕГ ДУНАВ 2014.-2020.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 2.788.566,61 ЕУР

ПАРТНЕРИ: 1 ВОДЕЋИ (Град Љубљана-Словенија), 11 ПРОЈЕКТНИХ ПАРТНЕРА (Словенија шуме-Словенија), Град Будимпешта (Мађарске шуме-Мађарска), Град Клуж-Напока и Удружење Града Клуж-Румунија, Град Загреб и Хрватске шуме-Хрватска, Град Београд и Србијашуме-Србија, Град Ивано Франкивск-Украјина), 4 ПРИДРУЖЕНА (Организација за храну и пољопривреду УН-а (ФАО)-Италија, Град Подгорица-Црна гора, Министарство просторног уређења, грађења и заштита околиша Кантона Сарајево-Босна и Херцеговина, Град Праг-Чешка)

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Јун 2018. – новембар 2020.

КОРИСНИК ПРОЈЕКТА: Град Београд

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 2.788.566,61 ЕУР (за Јавно предузеће “Србијашуме“, Шумско газдинство „Београд“ – је издвојено 130.448,75 ЕУР, од тога је 20.816,82 ЕУР учешће из сопствених средстава)

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: ЕФРР (Европски фонд за регионални развој), ИПА (Инструмент претприступне помоћи), ЕНИ УА (Инструмент европског суседства за Украјину), властита средства пројектних партнера

УПРАВЉАЧКО ТЕЛО И ЗАЈЕДНИЧКО ПРЕДСТАВНИШТВО: Мађарско Министарство финанција у Будимпешти

ПРВОСТЕПЕНА КОНТРОЛА: Министарство финансија Републике Србије

СВРХА ПРОЈЕКТА: Пројектним активностима успоставиће се одржив начин управљања и коришћења градских и приградских шума.

ИЗАБРАНО ПОДРУЧЈЕ ЗА ГРАД БЕОГРАД: Авала

УРБфорДАН је пројекат инициран на принципима следећих потреба и изазова, идентификованих од стране пројектних партнера: нерешено власништво; многобројни ученисници у једном подручју (власници, управљачи, корисници); низак степен комуникације и сарадње међу њима; низак ниво свести и коришћења могућности урбаних шума; слабо развијена инфраструктура за рекреацију, едукацију, туризам и остале активности.

Уопштено о подручју Авала

Авала је изабрана за подручје за које ће се пројекат Урбфордан реализовати на територији Србије, јер има све особине урабане шуме и налази се у непосредој околини главног града.

Авала је најсевернија шума Шумадије, најшумовитије области Србије. Својом висинином од 506 метара надморске висине уочљива је на ширем подручју Београда.

На Авали налази се једино лежиште цинабарита у Србији. У његовој околини 1894. године откривен је нови минерал назван по месту припадности-авалит.

Иако је ниска планина, карактерише је разноврсна и специфична педолошка структура и повољна клима. Изузетно је богата вегетацијским и флористичким елементима. Садржи фитоценозе са око 597 биљних врста.

Авала има низ споменика везаних за историју српског народа. Истиче се споменик непознатом јунаку (културно добро од изузетног значаја), споменик Васи Чарапићу и руској војној делегацији.

Авала је од 2005. године заштићена законом са становишта заштите природе, и категорисана је као Предео изузетних одлика, а подручје Авале подељено је на три зоне заштите. Укупна површина предела изузетних одлика „Авала“ је 489,13 ha, од чега је у режиму I степена заштите површина 8,06 ha, у режиму II степена заштите 121,78 ha, а на III степен заштите 359,29 ha. Управљач је Јавно презузеће „Србијашуме“. Заштићено подручје припада територији града Београда, тачније општини Вождовац. Обухвата 4 катастарске општине Рипањ, Пиносава, Зуце и Бели Поток. Налази се 15 km јужно од центра града.

Географски положај, специфичне природне и пејзажне вредности, разноврсне могућности коришћења, као и организиовано управљање територијом шума, разлог је што је Авала и даље део очуване природе.

Више информација о пројекту можете пронаћи на пројектној интернет презентацији (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/urbfordan),

Facebook страници (https://www.facebook.com/Urbfordan) и Instagram профилу (https://www.instagram.com/urbfordan/).