Info

Revija „Šume“

Revija za rad i poslovnu saradnju, marketing i integralno gazdovanje šumama

Osnivač i izdavač: Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“

Vršilac dužnosti direktora Preduzeća: Igor Braunović, master menadžer

Glavni urednik: Suzana Vidanović, master ek.

Adresa redakcije:
JP „Srbijašume“, Revija „Šume“, Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd
Telefon: 064/815-5008

Uplata za pretplatu i druge marketinške usluge na račun broj 160-8863-65 kod Banca Intesa a.d. sa naznakom za Reviju „Šume“.

Rešenjem Ministarstva za informacije Republike Srbije, Revija „Šume“ je upisana pod registarskim brojem 1378, br. 413-00-131-97-01. Revija „Šume“ je publikacija od posebnog interesa oslobođena poreza.

Molimo čitaoce za saradnju, rukopise šaljite na e-mail: suzana.milicevic@srbijasume.rs

Arhiva:


1 2 3 4