Одржан састанак са извођачима радова на пословима коришћења шума

Руководство ЈП „Србијашуме“ на челу са в. д. директором Игором Брауновићем одржало је 01. новембра 2022. године у згради старе Народне скупштине Србије у улици краља Милана бр. 14 састанак са извођачима радова на пословима коришћења шума.

На састанку је анализирана досадашња сарадња између ЈП „Србијашуме“ и извођача радова на пословима коришћења шума и договорени су начини како да се у наредном периоду поспеши даља сарадња.

Један од главних захтeва извођача радова је био да им се помогне да добију подстицајна средства за куповину савремених машина и нове опреме за рад, која би им омугућила даљи технолошки развој, и да по том питању заправо добију исти статус као пољoпривредници у Републици Србији и њихове колеге у региону.

Пошто већина извођача радова долази из рурални средина – рад са новом опремом, савременим машинама и даљи технолошки развој по питању извођења радова у шумарству – имали би позитиван утицај на младе људе да буду заинтересовани за овакве послове, који би им уједно и омогућили да остану да живе и раде у свом завичају.

В.д. директора ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић обећао је да ће са ресорним Министарствима и Владом Републике Србије разговарати на ову тему и предложио је да се састанци ове врсте убудуће редовно одржавају.