Datum licitacije: 13/02/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta