JP „Srbijašume“ u akciji „Drvo je život“

JP „Srbijašume“ podržalo je realizaciju eko projekta „Drvo je život“, koji je pokrenula Tara Stanković, učenica VII/1 razreda OŠ „Stari Grad“, Beograd.

Za tu priliku stručnjaci JP „Srbijašume“ održali su edukativnu radionicu u OŠ „Stari Grad“, učenicima sedmog i osmog razreda, sa temama koje su se bavile negom i gajenjem šuma, zaštitom šuma, očuvanjem i unapređenjem šuma i životne sredine. JP „Srbijašume“ je ovoj školi doniralo jednu namenski proizvedenu sadnicu smrče u svrhu novogodišnje jelke sa busenom, kao i određeni broj kontejnerskih sadnica smrče i crnog bora učenicima učesnicima ove akcije.