ЈП “Србијашуме” у акцији “Дрво је живот”

ЈП “Србијашуме” подржало је реализацију еко пројекта “Дрво је живот”, који је покренула Тара Станковић, ученица VII/1 разреда ОШ “Стари Град”, Београд.

За ту прилику стручњаци ЈП “Србијашуме” одржали су едукативну радионицу у ОШ “Стари Град”, ученицима седмог и осмог разреда, са темама које су се бавиле негом и гајењем шума, заштитом шума, очувањем и унапређењем шума и животне средине. ЈП “Србијашуме” је овој школи донирало једну наменски произведену садницу смрче у сврху новогодишње јелке са бусеном, као и одређени број контејнерских садница смрче и црног бора ученицима учесницима ове акције.