ЈП „Србијашуме“ у акцији „Дрво је живот“

ЈП „Србијашуме“ подржало је реализацију еко пројекта „Дрво је живот“, који је покренула Тара Станковић, ученица VII/1 разреда ОШ „Стари Град“, Београд.

За ту прилику стручњаци ЈП „Србијашуме“ одржали су едукативну радионицу у ОШ „Стари Град“, ученицима седмог и осмог разреда, са темама које су се бавиле негом и гајењем шума, заштитом шума, очувањем и унапређењем шума и животне средине. ЈП „Србијашуме“ је овој школи донирало једну наменски произведену садницу смрче у сврху новогодишње јелке са бусеном, као и одређени број контејнерских садница смрче и црног бора ученицима учесницима ове акције.