Uprava za šume obeležila Dan šuma u ŠG „Boranja“ Loznica

Svetski dan šuma na temu „Šume i edukacija“ obeležen je u organizaciji Uprave za šume u šumskom gazdinstvu „Boranja“ Loznica, delu Javnog preduzeća „Srbijašume“ na demonstracionim površinama na kojima se obavlja obuka inženjera šumarstva. Prisutne su pozdravili v.d. direktor JP „Srbijašume“ Igor Braunović, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Milorad Danilović i direktor Uprave za šume Saša Stamatović.

„Dan šuma je prilika da se ukaže na značaj šuma i da se radi na obrazovanju. Inspirisani ovogodišnjom temom rešili smo da obeležimo ovaj dan sadnjom znanja umesto sadnjom drveća“ – poručio je Stamatović.

Obuka za praktičnu primenu uputstava za gazdovanje pojedinim tipovima šuma, sa ciljem primene „celoživotnog učenja“ u šumarstvu Srbije, organizovana je u okviru projekta koji zajednički realizuju Savezno ministarstvo za hranu i poljoprivredu Nemačke i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, zajedno s Komorom inženjera šumarstva Srbije, JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“. Prezentacija pod nazivom „Obuka trenera za promenu uputstava za gazdovanje šumama“ projektnog tima projekta „Promocija stručne i praktične obuke nakon završenog obrazovanja u sektoru šumarstva Srbije“ održana je na lokalitetu Šarena bukva.