Управа за шуме обележила Дан шума у ШГ „Борања“ Лозница

Светски дан шума на тему „Шуме и едукација“ обележен је у организацији Управе за шуме у шумском газдинству „Борања“ Лозница, делу Јавног предузећа „Србијашуме“ на демонстрационим површинама на којима се обавља обука инжењера шумарства. Присутне су поздравили в.д. директор ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић, професор Шумарског факултета Универзитета у Београду др Милорад Даниловић и директор Управе за шуме Саша Стаматовић.

„Дан шума је прилика да се укаже на значај шума и да се ради на образовању. Инспирисани овогодишњом темом решили смо да обележимо овај дан садњом знања уместо садњом дрвећа“ – поручио је Стаматовић.

Обука за практичну примену упутстава за газдовање појединим типовима шума, са циљем примене „целоживотног учења“ у шумарству Србије, организована је у оквиру пројекта који заједнички реализују Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, заједно с Kомором инжењера шумарства Србије, ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“. Презентација под називом „Обука тренера за промену упутстава за газдовање шумама“ пројектног тима пројекта „Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ одржана је на локалитету Шарена буква.