Učešće na seminaru iz Planiranja gazdovanja šumama

U periodu od 12-15. novembra 2019. godine, na Goču je tradicionalno, osamnesti put, održan seminar iz Planiranja gazdovanja šumama. Seminar su organizovali Komora inženjera šumarstva Srbije i projektni tim u okviru Projekta podržanog od strane Uprave za šume. Tema seminara bila je „Uvod u nove elemente planiranja gazdovanja šumama i GIS“.

S obzirom na potrebu ustanovljavanja procesa održavanja licence šumarskih inženjera, seminar je realizovan kroz terenske aktivnosti i tematska predavanja u skladu sa naslovom.

Na seminaru je učestvovalo oko 120 šumarskih inženjera iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, kao i kolege sa BOKU univerziteta iz Beča.

Aktivno učešće na seminaru imalo je i oko 50 šumarskih inženjera iz JP „Srbijašume“. Održali smo prezentaciju „Analiza kontinuiteta stanja i planiranja gazdovanja šumama u JP „Srbijašume“ i promovisali monografiju Zaštićena područja JP „Srbijašume“, koja je ovom prilikom i podeljena učesnicima.