Учешће на семинару из Планирања газдовања шумама

У периоду од 12-15. новембра 2019. године, на Гочу је традиционално, осамнести пут, одржан семинар из Планирања газдовања шумама. Семинар су организовали Комора инжењера шумарства Србије и пројектни тим у оквиру Пројекта подржаног од стране Управе за шуме. Тема семинара била је „Увод у нове елементе планирања газдовања шумама и ГИС“.

С обзиром на потребу установљавања процеса одржавања лиценце шумарских инжењера, семинар је реализован кроз теренске активности и тематска предавања у складу са насловом.

На семинару је учествовало око 120 шумарских инжењера из Србије, Црне Горе, Републике Српске, као и колеге са БОКУ универзитета из Беча.

Активно учешће на семинару имало је и око 50 шумарских инжењера из ЈП „Србијашуме“. Одржали смо презентацију „Анализа континуитета стања и планирања газдовања шумама у ЈП „Србијашуме“ и промовисали монографију Заштићена подручја ЈП „Србијашуме“, која је овом приликом и подељена учесницима.